Duyurular & Etkinlikler

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

UNESCO –AIAP/ IAA TÜRKİYE ULUSAL KOMİTESİ

ULUSLARARASI PLASTİK SANATLAR DERNEĞİ


Sayı: 2018/43
05.11.2018

UNESCO Resmi Partneri International Association of Art/IAA, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD), Yönetim Kurulunun 03.11.2018 tarihinde yaptığı 15 sayılı toplantıda Olağan Genel Kurul kararı almıştır.

UNESCO Resmi Partneri International Association of Art/IAA, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Olağan Genel Kurulu, 25.11.2018  Pazar günü, saat 11:00’de, Dernek merkezinde yapılacaktır.

Dernek Merkezi: Maçka Demokrasi Parkı, Sanatçı İşlikleri Şişli-İstanbul (Şişli Evlendirme Dairesi yanı)

Resmi Adres:
Harbiye Mahallesi Maçka Demokrasi Parkı 90 Pafta 758 Ada 10 Parsel/ 1-2-3-4-5

Telefon: (0212) 247 62 83

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurulumuz, aynı yerde, aynı gündemle yine saat 11:00’de,  02.12.2018 Pazar günü yapılacaktır.

Keyfiyet Dernekler Yasası gereğince ilan olunur.

Şerh; toplantıda toplantı günü dahil üyelik aidat borçlarını ödemeyen üyeler organlara seçilemeyecek ve oy kullanamayacaktır. Dernek üyelerimizin şerh hususunda hassas davranarak, toplantıya katılımlarınızı önemle rica ederiz.

Saygılarımızla

BEDRİ BAYKAM
04/11/2018

Yönetim Kurulu
Bahri GENÇ
Hatice Fazilet KENDİRCİ
Murat HAVAN
Ceylan MUTLU
Denizhan ÖZER
Nebahat KARYAĞDI

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ              :

 1. Açılış ve Saygı Duruşu
 2. Kongre Başkanlık Divan Seçimi
 3. 13. Dönem Çalışma Raporunun okunması,
 4. Denetleme Kurulu Raporunun okunması,
 5. Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 6. Kesin Bütçenin okunması, görüşülmesi ve ibrası,
 7. Yeni Dönem Çalışma Programı ve Tahmini Bütçenin görüşülmesi,
 8. Dernek üye giriş aidatının artırılmasının görüşülmesi,
 9. Eski ve yeni tarihli üye girişlerinden bu güne dek hiç ödemesi olmayanların durumunun görüşülmesi ve zaten fiilen başlamamış olan üyelikleri nedeniyle, genel kurula çıkışlarının sunulması,
 10. Tüzük Değişikliği önerilerinin görüşülmesi
 11. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu, Üye Kabul Kurulu ve eklenen Destekçi Fahri Kurulların seçimi,
 12. Dilekler ve temenniler ile kapanış.————————————————–

 

 

Sayı :2018/41 Tarih: 2.11.2018
Değerli sanat kamuoyumuz,

UPSD olarak, sanat dünyasında yer alan herkesi ilgilendiren ve maalesef büyük bir sorun haline gelmiş olan bir konuyu ele aldık ve ortaya “EPİVERON” adını verdiğimiz belge çıktı. EPİVERON yani “Eser Piyasaya Verilme Onayı”, sanat dünyamızda her kesimi çok farklı açılardan koruyacak bir formülün kağıda dökülmüş halidir. Aşağıda göreceğiniz gibi EPİVERON, sanat eserinin pasaportu niteliğindedir. İster kalıcı, ister geçici bir süreliğine olsun, bir sanat eseri yurtiçi veya yurtdışında yer veya el değiştiriyorsa, EPİVERON onun her türlü güvencesini sağlayacak olan belgedir. Eserin ilk elden çıkış anından itibaren, eserin çalıntı veya sahte olmadığını kanıtlayan, eser her el değiştirdiğinde kaydını üzerine geçiren, eser bir yere gittiğinde kimin sorumlu olduğunu ve ne zaman sahibine döneceğinin kaydını tutan, eserin satış veya telif hakları ayrıysa, bunları netleştiren ve sonuç olarak sanat dünyamıza, sanat piyasamıza bir nebze belirlilik, açıklık ve güvenilirlik kazandırma amacı taşıyan bir girişimdir. EPİVERON, (henüz) yasal bir zorunluluk değil ama bir gereklilik. Sanat ortamında kontrolsüzce el değiştiren, takibi yapılamayan sanat eserleri özelinde bir düzenleme ve kontrol mekanizması sağlayacak olan bu belge ile, sadece sanatçı veya galerici değil, koleksiyoner ve özellikle müzayede evleri de sorumluluk sahibi olacaktır. Ancak sanatçılar, galericiler, koleksiyonerler, aracılar, müzayedeciler bunu sürekli olarak uygularsa ve EPİVERON’u olmayan sanat eserlerini satın veya ödünç almamak konusunda ortak bir bilinç gösterilirse, ortaya çok farklı ve sağlıklı bir sanat ortamı çıkacak. Bu belge ile birlikte: • “Sahte eser mi aldım?” diyenlerin oranı giderek azalacak. • Çalıntı/sahte eser satanlara karşı caydırıcı bir önlem alacak ve bunların sayısı giderek azalacak. • Sanatçısından veya kaynağından “ihtilaflı” veya tartışma yaratabilecek eser alma ihtimali yok olacak. • Eser “yuvasından” çıkarak herhangi bir sergiye, müzayedeye gidip gelirken, gerek taban değeri, güvenlik/sigorta bedeli ve eserin somut sorumlusu belli olacak. • Sanatçıların ve galericilerin yıllardır müzayedeler tarafından mağdur edilmesi son bulacak. DİKKAT: Burada özellikle koleksiyonerlere önemli bir görev düşüyor. Lütfen artık EPİVERON’u olmayan hiçbir sanat eserini almayın, itibar etmeyin, kesinlikle koleksiyonunuza katmayın. Sahte, çalıntı veya eserin sanatçısının tüm haklarını mağdur ederek gerçek değeriyle alakası olmayan bir bedelle satışa sunulmuş olan hiçbir eser, gerçek anlamda sanatsever bir koleksiyonerin elinde olan eserler arasında bulunmaz, bulunmayı hak etmez! EPİVERON’un sanat ortamımızda “uygulanması” ve gerçek anlamda sanat eserinin pasaportu haline gelmesi tamamen size bağlı. Bu nedenlerle, EPİVERON’u olmayan hiçbir eseri ne galeriden, ne sanatçıdan ne de müzayede evinden almamanızı rica ediyoruz. EPİVERON’u olmayan bir sanat eseri almakla, karaborsa alış-veriş yapmak, sigortasız işçi çalıştırmak arasında fark yoktur. Elinizdeki eserin, değerinin onda bir değerine satılmasını da engelleyin, sanatçının tüm haklarının bu yolla çiğnenmesine de mani olun.
EPİVERON Belgesini ekte bulabilirsiniz.
Katkılarınız için şimdiden teşekkürlerimizle,
Bedri Baykam
UNESCO Resmi Partneri -IAA/AIAP Dünya Başkanı
IAA/AIAP Türkiye Ulusal Komitesi UPSD Başkanı

 

EPİVERON ( Oku )                   Epiveron Giris Metni ( Oku )

 ———————————————————–

CUMHURİYET MESAJI

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği (UPSD) olarak değerli üyelerimizin, sayın halkımızın ve tüm ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı’nın 95. yıldönümünü kutlar, Türkiye Cumhuriyetine, sonsuz yolunda esenlikler ve aydın gelecekler dileriz.

Bu vesile ile “Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Demokrasi, Yaşasın Tüm Özgürlükler, Yaşasın Hukuk ve Adalet” diye coşkuyla tekrarlarken, Mustafa Kemal Atatürk ve çok değerli yol arkadaşlarının büyük mücadelesini ve rüyasını gerçekleştirmek için vücudunu siper ederek her ne pahasına olursa olsun yüce amaca hizmet eden aziz şehitlerimize ve gazilerimize sonsuz minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’ni onlara borçlu olduğumuzu ve yüce Atatürk’ün en büyük mirasını koruma görevinin 1927’den beri hiçbir siyasiye değil en başta Türk gençliğine verildiğini, Gençliğe Hitabe’ye olan bağlılığımızın en vazgeçilmez sorumluluğumuz olduğunu kesinlikle unutmayacağımıza, bu ulusun sanatçıları olarak söz veriyoruz!

Saygılarımızla UPSD Yönetim Kurulu adına
Bedri Baykam
UNESCO Resmi Partneri -IAA/AIAP
Dünya Başkanı
IAA/AIAP Türkiye Ulusal Komitesi
UPSD Başkanı

5.Uluslararası İzmir Sanat Bienali

  Uluslararası İzmir Sanat Bienali organizatörü Seba Sanat Galerisi, T.C Kültür Bakanlığı Devlet Resim Heykel Müzesi’nde, T.C Kültür Bakanlığı Devlet Resim Heykel Müzesi Kültürpark Sergi Salonunda, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde ve Seba Sanat Galerisinde 3 – 6 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. 5. Uluslararası İzmir sanat bienali’nin konusu ve kavramsal çerçevesi DÜNYA ÖTESİ olarak belirlenmiştir. Bienal konusu sanatçı tarafından yorumlanırken daha evvel yayınlanmış görsel kaynaklar kesinlikle kullanılmayacaktır.  Yorum sanatçıya ait tek ve özel olacaktır.

Bienal ülkelerin birbirlerini, kültürel özelliklerini, sanattaki yerlerini tanımalarında ve diyaloglarını  geliştirmelerinde önemli bir yer tutacaktır. Dünyanın her tarafından artan sayıda sanatçının katılacağına inandığımız Bienal, söz konusu programı son derece başarılı olarak yürütecektir.