Yönetim Kurulu Üyeleri

UNESCO Resmi Partneri IAA/AIAP UPSD Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği

15.Dönem Başkanı, Yönetim Kurulu ve Kurulları

(2021-2024 Dönemi)
21.11.2021

Başkan : Bedri Baykam
Başkan Yardımcısı : Denizhan Özer
Genel Sekreter : Fehim Güler
Sayman : Murat Havan
Yönetim Kurulu : Fehim Güler, Murat Havan, Melik İskender, Nebahat Karyağdı, Denizhan
Özer, Tijen Şikar
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler : Bozkaya Aldaş, Şevval Başalan, Yücel Dönmez,
Devabil Kara, Ceylan Mutlu, Barış Sarıbaş, Halime Türkyılmaz
Denetim Kurulu Başkanı : Bünyamin Özgültekin
Denetim Kurulu Asil Üyeler : Deniz Gökduman, Ekber Yeşilyurt
Denetim Kurulu Yedek Üyeler : Bahri Genç, Tülin Onat, Mehmet Özenbaş
Onur Kurulu : Rahmi Aksungur, Beril Anılanmert, Nilüfer Ergin, Meriç Hızal, Ekrem Kahraman,
Hüsamettin Koçan, Orhan Taylan, Seyhun Topuz
Üye Kabul Kurulu : Berna Erkun, Mustafa Karyağdı, Bahar Kocaman
Üye Kabul Yedek Üyeler : Bilge Alkor, Nazan Kuşcu, Sonja Tanrısever