UNESCO/ULUSLARARASI SANAT BİRLİKLERİ (IAA) AVRUPA GENEL KURULU TARAFINDAN TÜRKİYE’DEKİ DEMOKRATİK DURUM HAKKINDA GENELGE (OSLO/NORVEÇ, 2013)

Posted on

Sayı:2013/125             20 Ekim 2013

Değerli Üyemiz;

UNESCO/ULUSLARARASI SANAT BİRLİKLERİ 

(IAA) AVRUPA GENEL KURULU TARAFINDAN TÜRKİYE’DEKİ DEMOKRATİK DURUM HAKKINDA GENELGE

(OSLO/NORVEÇ, 2013)

 

(Norveç başkenti Oslo’da düzenlenen, Türkiye’den de UPSD (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği) Türkiye Milli Komitesi Başkanı Bedri Baykam’ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye temsilcisi olarak katıldığı IAA/Avrupa Genel Kurulu’ nda, Türkiye’deki demokrasi sorunları konusunda aşağıdaki bildiri yayınlandı)

 

Bildiğimiz gibi, Türkiye’de demokrasinin gelişmesi için savaşan entellektüeller, sanatçılar ve gazetecilerin yanı sıra, aynı uğraşı veren kitlelerin durumu da gittikçe kötüleşiyor.

Türkiye’de yaşanan polis baskılarının ve şiddetinin kabul edilemez boyutlarını tüm dünya geçen Mayıs’tan itibaren izlemektedir.  Milyonlarca kişinin katılımıyla, AKP’ nin anti-demokratik uygulamalarına karşı barışçıl bir şekilde düzenlenen yürüyüşler esnasında 6 genç eylemci öldü, 12 kişi gaz bombalarının kapsülleri yüzünden gözlerini kaybetti ve binlerce kişi yaralandı. Bunların haricinde, basın üzerindeki ağır sansür, Türkiye’ nin en çok gazetecisi hapiste olan ülke olduğu gerçeği, ifade özgürlüğüne getirilen sınırlandırmalar, kadınlara ve çağdaş yaşam tarzına yapılan saldırılar, hapishanelerde yaşayanların maruz kaldıkları korkunç koşullar gibi Türkiye’de yaşanan üzücü olaylar arasından verebileceğimiz örnekler ışığında, dünyanın bu durumlara biran önce tepki vermesi gerekmektedir.

Bu sebeple, IAA  Avrupa olarak taleplerimiz şu şekildedir:

1-      AB üyesi olsun veya olmasın, her IAA üyesi ülke muhakkak kendi hükümetini, Türkiye’ nin içinde bulunduğu durum konusunda bilgilendirmeli ve demokrasiyi savunan Türk vatandaşlarına karşı yapılan bu saldırıyı durdurmak için gereken baskıyı kurmalıdır.         AB üyesi ülkeler hatırlamalıdır ki, demokrasi, laiklik ve ifade özgürlüğü, AB tam üyeliği isteyen ülkelerin sahip olması gereken olmazsa olmaz (sine qua non) koşullardır. Bu tür kabul edilemez koşullar düşünüldüğünde üyelik süreci ile ilgili herhangi başka bir başlık altında bir müzakerenin açılması kabul edilemez.

2.       Türkiye bir an önce kendi vatandaşları üzerindeki tüm şiddet ve tacize son vermelidir. Hükümet her birini daha önce imzalamış olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi (1945), Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu (1950), Helsinki Anlaşmaları (1975) ve Kopenhag kriterleri doğrultusunda derhal demokratik bir devlet olma sorumluluklarının gereklerini yerine getirmelidir.

Türkiye’ nin bu son derece önemli konularını en barışçıl ve demokratik yollardan bir an önce çözmesini diliyoruz.

 

UNESCO AIAP TÜRKİYE ULUSAL KOMİTESİ

ULUSLARARASI PLASTİK SANATLAR DERNEĞİ

Bedri Baykam

Başkan

 

Yönetim Kurulu

 

Bahri Genç

Tijen Şikar

Turan Büyükkahraman

Murat Havan

Nebahat Karyağdı

Ekin Onat Von Merhart

Bir cevap yazın