Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II Hibe Programı

Posted on

 

 

Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi II Hibe Programı

“Sivil Toplum Diyaloğu İçin Sanat” Projesi

 

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen proje kapsamında Avrupa’dan ve Türkiye’den önemli sanatçılar

17 – 24 Ocak 2015 tarihleri arasında Denizli’de bir araya gelerek atölye çalışması gerçekleştirdiler.

 

Sivil toplum örgütleri arasında diyaloğu güçlendirmek, sanatsal ve kültürel faaliyetler ile farkındalık yaratmak, sivil katılımın güçlenmesine katkı ve Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki kültürel iletişimin gelişmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan Sivil Toplum Diyaloğu İçin Sanat projesi, Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklaşa finansmanı ile hayata geçiriliyor.

İtalya’da faaliyet gösteren Associazione di Promozione Sociale Lunaria kuruluşu ve UPSD Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ile ortak yapılan bu proje kapsamında 17-24 Ocak 2015 tarihleri arasında Denizli’de bir atölye çalışması yapılmıştır. UPSD ve Lunaria Derneği’nin belirlediği Türkiye’den 9, Avrupa Birliği üye ülkelerinden 3 olmak üzere toplam 12 plastik sanatlar alanında faaliyet gösteren sanatçı “her türlü ayrımcılık ve nefret söylemiyle mücadele”  tematik alanında eserler üretmişlerdir.

Atölye çalışmasında farklı ülkelerden kültür ve sanat aktörlerinin yanı sıra, ülkemizin değerli sanatçı ve akademisyenleri bilgi, deneyim ve görüş alışverişinde bulunmuşlar, Denizli’nin çağdaş kültür-sanat hayatıyla tanışmışlar ve kentimize sanat yoluyla katkıda bulunmuşlardır.

Proje kapsamında atölye çalışması, sohbet toplantısı, Sanat Günleri Etkinlikleri (Panel, müzik dinletisi, dans gösterisi) ile 12 sanatçının bu proje kapsamında ürettikleri eserlerin Denizli’de ve İstanbul’da sergilenmesi sağlanacaktır.

Öğrenciler, öğretim üyeleri ve tüm sanatseverlere açık olan bu atölye çalışmaları ve sohbet toplantısı sayesinde Denizlili sanatseverler, uluslararası sanat camiasının önemli isimleriyle buluşma fırsatı yakalamışlardır.

Sanatçı Bahri Genç sohbet toplantısı öncesinde izleyiciler önünde performans gerçekleştirmiştir.

Ortaya çıkan eserler önce Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı ev sahipliğinde Denizli’de, ardından UPSD ev sahipliğinde İstanbul’da sanatseverlerle buluşacaktır.

 

 

 

Atölye Çalışmasına Katılan Sanatçılar-Soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

DARIO AGRIMI
BOZKAYA ALDAŞ
IRMAK DÖNMEZ
BURÇİN ERDİ
CLAUDIA GIANNULI
MUSTAFA KARYAĞDI
PINAR PARTANAZ
DENİZ SAĞDIÇ
BARIŞ SARIBAŞ
ANTONELLA SPADA
FÜRUZAN ŞİMŞEK
AHMET YEŞİL

 

UPSD YK üyeleri, konuk sanatçılar:

Bedri Baykam / PROJE SANAT YÖNETMENİ

Bahri Genç

Tijen Şikar

Turan Büyükkahraman

 

 

Detaylar  www.siviltoplumdiyaloguicinsanat.org  adresinden takip edilebilir.

 

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı Hakkında:

”Önce İnsan”, ”Toplumdan Aldığını Büyüterek Toplumla Paylaşma” ilkeleri ışığında 1999 yılında kurulan Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı, kurulduğundan bu yana çocuk ve gençlerin eğitiminde aktif olarak çalışmakta, bu konuda projeler geliştirmektedir.

Vakıf; sosyo-ekonomik olarak ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerine, üniversiteli gençlerin gönüllü katılımıyla destek vermektedir. Vakıfta gönüllülerin kişisel gelişimlerine destek olmak amacı ile ”Gönüllü Gelişim Programı” uygulanmakta, bu kapsamda gönüllüler için mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlenmektedir. Her yıl, lise ve üniversitelerde öğrenim gören, başarılı ancak maddi imkânları sınırlı öğrencilere burs verilmektedir. Ayrıca, mesleki eğitime büyük önem veren vakıf, beş yılı aşkın bir süredir meslek liselerinde okuyan öğrencilere yönelik “Nitelikli Teknik Güçlü Türkiye” isimli bir proje gerçekleştirmektedir. Meslek lisesi öğrencilerinin öğrenimlerini tamamlamalarına destek olurken, onlara Abalıoğlu Holding’e bağlı grup şirketlerinde staj imkânı sunmaktadır.

Denizli’nin kültürel gelişimine de önem veren vakıf, 2003 yılından bu yana “Geçmişten Günümüze Denizli” dergisini Denizlilere sunmaktadır. Çoğunluğu Pamukkale Üniversitesi akademisyenlerinden oluşan yayın kuruluyla birlikte, Denizli’nin tarihine ışık tutan konuları, kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla okurlarıyla paylaşmaktadır. Vakıf, 2012 yılında Kültürlerarası Diyalog hibe programı çerçevesinde düzenlediği; Türkiye’nin ve AB ülkelerinin değerli akademisyen sanatçılarının katıldığı “Kültürlerarası Resim kampı” ile Denizli’de sanat ve kültür projesi gerçekleştirmiş, projede ortaya çıkan eserler önce Roma’da daha sonra Denizli’de sergilenmiştir.

Vakfın kütüphanesinde 5.000’e yakın yayın bulunmaktadır. Kütüphane vakıftaki çocuk ve gençlerin yanı sıra, başta Abalıoğlu çalışanları ve çalışanların aileleri olmak üzere tüm Denizlililere hizmet vermektedir.

 

UPSD- Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Hakkında:

UPSD, hem ülkedeki oluşumlara katkıda bulunmak, hem de uluslar alanına açılmayı desteklemek amacı ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu UNESCO’nun bünyesinde, 25.5.1989 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

Derneğin kuruluş amacı, Türkiye’de, sanatı bilfiil üreten sanatçıların, sanatçı adına cevap üretecek profesyonel anlamda kapsamlı bir örgütlenmeye sahip olmamaları ve yurt içinde tam olarak kurumlaşamamış olan plastik sanatlar alanındaki belirsizliktir.

Profesyonel sanatçıların oluşturduğu UPSD uluslararası bir kuruluş olan UNESCO-A.I.A.P.’a üye olarak çalışmaktadır. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği, estetik politik, kültürel veya herhangi başka bir türden önyargı ve tekelciliği barındırmayan ulusal ve uluslararası işbirliğini oluşturmak görüşündedir.

 

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği amaçları doğrultusunda; ulusal ve uluslararası sergiler, yarışmalar, festivaller, seminerler, konferanslar ve diğer sanatsal ve kültürel etkinliklere katılmakta ve uluslararası sergileri getirmek üzere çalışmalar yapmaktadır. Gazete, dergi, bülten ve benzeri yayınlar çıkarmaktadır. AIAP’ın üyelerine sağladığı, uluslararası kolaylıklardan Türk sanatçılarının da yararlanması için girişimlerde bulunmakta ve ülkemizde çağdaş sanatlar müzelerinin kurulması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Sanatçıların manevi ve maddi konumlarını korumak ve güçlendirmek için çalışmalar yaparak,  fikir ve sanat eserleri yasasının yaşama geçirilmesi ve yasada yetersiz kalan hakların geliştirilmesi için çaba sarf etmektedir. Dernek, üyelerini yasal hakları konusunda bilgilendirirken, sanatçıların mesleki yasal hakları ile ilgili sorunlarını dernek olanakları ile savunmaktadır. Sanatçıların sosyal haklarının, özellikle sağlık ve ihtiyarlık sigortalarının sağlanması için girişimlerde bulunmaktadır. Üyelerin sosyal yardım, konut gibi sorunlarına eğilinmesi, dernek yoluyla kooperatifler kurulması konusunda çaba sarf etmektedir.

 

Associazione di Promozione Sociale Lunaria Hakkında:

Lunaria, 1992 yılında Roma’da kurulmuştur. Kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Lunaria eşit ekonomi, üçüncü sektörün geliştirilmesi, göç akımlarının incelenmesi, küreselleşme eğilimleri, demokrasi ve katılım  arasındaki bağlantılar, uluslararası gönüllü hizmet etkinlikleri aracılığı ile örgün ve örgün olmayan eğitimin önemi gibi  çeşitli sosyal konularda araştırma, eğitim ve iletişim çalışmaları yürütmektedir. Çalışmalarında adalet, dayanışma ve demokrasi ilkelerinden esinlenen  yeni etkin vatandaşlık ve şiddet içermeyen sosyal değişim biçimlerini uygulamaktadır.

Dernek, her yıl 400 den fazla İtalyan gönüllüyü Avrupa Gönüllü Hizmet kapsamında yurtdışına göndermektedir. Lunaria’nın da üyesi olduğu Avrupa Gönüllü Hizmetleri İttifakı’nın şemsiye yapısına mensup olan çeşitli derneklerle yaptığı işbirliği sayesinde, yabancı gönüllülerin İtalya’da kalmalarını kolaylaştıran çalışmalar yapmaktadır. Gençler ve yetişkinler için uzun ve kısa dönemi kapsayan bireysel ve kolektif gönüllülük projeleriyle, 2007 yılında Avrupa Komisyonu’nun Grundtvig programı kapsamında Avrupa’nın en iyi projesi ödülüne layık görülmüştür. Yerel, ulusal ve Avrupa düzeyinde gençlik eğitim ve girişimlerini teşvik etmektedir.

Lunaria 1995 yılından bu yana üniversiteler, araştırma enstitüleri ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde araştırma, eğitim ve bilgi yoluyla üçüncü sektörün gelişimi ve sosyal alternatif ekonomi üzerindeki araştırmaları teşvik etmektedir.

Dernek 2000 yılından bu yana, 51 büyük İtalyan STK’nın dahil olduğu barış, insan hakları, çevre, adil ticaret, etik finans gibi konuları içeren Sbilanciamoci!  kampanyasını koordine etmektedir.

 

 

İLETİŞİM

Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı

Tel:        0258 268 28 50

Faks:      0258 268 28 55

Sümer Mah. Çal Cad. No:116 Denizli/Türkiye

info@csavakfi.org.tr

www.csavakfi.org.tr  /  www.siviltoplumdiyaloguicinsanat.org

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir